Narodowe Święto Niepodległości

 W październiku i listopadzie 1918 r. okupacyjne wojska austro-węgierskie i niemieckie zostały rozbrojone ( 11 XI w Warszawie ) , po 125 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. W Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy. 22 XI Piłsudski został Tymczasowym Naczelnikiem Państwa, odbyły się wybory do sejmu, który uchwalił tymczasową konstytucję zwaną Małą Konstytucją potoczna nazwa Uchwały Sejmu Ustawodawczego o powierzeniu J.Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa ; określała organizację i zakres działania najwyższych władz. Polska ponownie pojawiła się na mapie świata. Koło Nasze otrzymało zaproszenie od władz miasta do udziału w uroczystościach.