Żołnierska Pamięć

,, Zgasły nasze imiona, ale czyny nasze jaśnieją ''

 28 i 30 październik to dni w których wspólnie z żołnierzami 14 das oddaliśmy cześć i pamięć wszystkim żołnierzom, którzy odeszli na wieczną wartę. Nasz żołnierski obowiązek, to pamięć o nich, zapalenie symbolicznego światełka i złożenie wiązanki kwiatów. Dzień Wszystkich Świętych to dzień uczczenia pamięci tych, którzy oddali swoje młode życie w imię pokoju na świecie. Byliśmy na grobie kpr. Chmury Tomka poległego 29.05.1994 r. w Syrii, por. Mazurka Piotra poległego 12.09.2004 r. w Iraku oraz sierż. Krawca poległego 21.12.2011 r. w Afganistanie. 

,, Teraz Wy czuwajcie, My się zmęczyliśmy '' , to skromne epitafium przyświeca nam, którzy muszą zachować o naszych towarzyszach broni pamięć na wieki.