Przekazanie obowiązków dowódcy 14 das

Przekazanie Dowodzenia w Jarosławskim Garnizonie

24 września 2020 r. to szczególny dzień w wydarzeniach naszego garnizonu. Zgodnie z rozkazem DGRSZ z 23.09.2020, ppłk. Wojciech Drapała obejmuje obowiązki dowódcy 14 dywizjonu artylerii samobieżnej, ppłk. Piotr Cichoń zostaje dowódcą 21 dywizjonu plot. Także ten dzień jest świętem 21 daplot-u.

W uroczystościach przekazania obowiązków służbowych obecny jest dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, gen. bryg. Dariusz Lewandowski, oraz d-cy jednostek podległych 21BSP.

Zgodnie z ceremoniałem wojskowym uroczyście zostaje Sztandar, proporzec i ciupaga. Całość uroczystości zakończyła defilada pododdziałów. 

Ppłk. Wojciech Drapała jest członkiem Koła nr 3 SKMP ONZ. Wielokrotny uczestnik misji bojowych. Rok 2004 KFOR Kosovo, 2005-2006 PKW Irak oraz 2009-2010 ISAF Afganistan. Odznaczony przez ZG SKMP ONZ medalem pamiątkowym "60 Lat Udziału w Misjach Poza Granicami Państwa". Członkowie Koła gratulują Koledze awansu do stopnia podpułkownika i objęcia dowodzenia 14 das. 

Gratulujemy również ppłk. Piotrowi Cichoniowi i życzymy samych wspaniałych sukcesów w służbie.

Powodzenia