KAMPANIA WRZEŚNIOWA 1939

Dysponując niemal dwukrotną przewagą w ludziach, wielokrotną w sprzęcie wojskowym - armie niemieckie przekroczyły 1 września 1939 granice Polski. W ciężkich walkach, siły polskie rozpoczęły odwrót w głąb kraju.
3 września Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom, ale nie rozpoczęły aktywnych działań. Po ucieczce Rządu Polskiego i naczelnego dowództwa do Rumunii, armie radzieckie wkroczyły 17 września na tereny wschodniej Polski.

Uporczywie broniły się okrążone przez Niemców Westerplatte do 7 września, Oksywia do 19 września, Warszawa do 27 września, Modlin do 29 września, Hel do 2 października. Grupa operacyjna "Polesie" gen. F. Kleeberga stoczyła 3-5 października pod Kockiem ostatnią bitwę. Polska jako pierwsza stawiła zbrojny opór 3 Rzeszy. 

Pierwszego września, jak nakazuje tradycja i pamięć naszych ojców, odbyły się uroczystości 81 rocznicy agresji na nasz kraj, o godz. 4:45, w godzinę napaści. Uroczystość odbyła się zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym, z udziałem władz, kombatantów i mieszkańców miasta. Nie zabrakło w tej chwili członków naszego Koła.