Przekazanie dowodzenia

W obecności dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich gen. bryg Dariusza Lewandowskiego nastąpiło przekazanie i objęcie obowiązków dowódcy 14 das przez ppłk. Janusza Niedźwiedzia, który dowodził jarosławskim dywizjonem przez ostatnie dwa lata, a został z dniem dzisiejszym wyznaczony na wyższe stanowisko służbowe. Przyjmującym obowiązki był mjr. Mateusz Tomaszewski. Zgodnie z ceremoniałem przekazano nowemu dowódcy Sztandar 14 das oraz podpisano protokoły. Ppłk. Janusz Niedźwiedź uczestnik misji w Iraku w składzie WDC-P w 2008 roku, gdzie wykonywał obowiązki szefa TOC. Od 1.V.2019 członek Koła Nr 3 SKMP ONZ. W imieniu naszego Koła życzę koledze Januszowi samych wspaniałych sukcesów na nowym stanowisku służbowym. Powodzenia
 
 
Prezes Koła Nr 3
SKMP ONZ
Zbigniew Broś