FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

Już po raz ósmy młodzież szkół naszego miasta wzięła udział w konkursie plastycznym pt. "Tradycje udziału żołnierzy polskich w misjach pokojowych 1953-2019" Zorganizowanym przez koło Nr 3 SKMP ONZ, nad którym patronat honorowy objął burmistrz miasta Pan Waldemar Paluch.

Napłynęło 173 prace uczniów szkół Nr 2, 3, 4 , Sióstr Niepokalanek, Nr 6 , Nr 7 i Nr 11. Duży wkład w wykonanie prac plastycznych przez swoich podopiecznych miały Panie nauczycielki Pani Marzanna Błahuta, Dorota 'Kostka s.Laura Syrets, Małgorzata Wojciechowska, Edyta Krzeszowiec.

Finał miał miejsce w CKiP w sali lustrzanej w której zorganizowano wystawę pokonkursową i w której przybyłych finalistów przywitał prezes koła Zbigniew Broś. Podziękował Paniom za cenne rady i wskazówki przy wykonywanych pracach, docenił trud i wysiłek włożony w jak najlepsze wykonanie swoich prac plastycznych. Pokłosiem wykonania 173 prac zostało docenione przez organizatora konkursu, każdy uczestnik otrzymał dyplom, a szkoły Puchary które zostały wręczone Paniom reprezentujące poszczególne szkoły. Zakończenie finału konkursu plastycznego, było wykonanie wspólnego zdjęcia wszystkich uczestników naszego konkursu.