Zachowani w pamięci

 

 29 maja przypada Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Tradycyjnie członkowie Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło Nr 3 w Jarosławiu, uczciło pamięć tych którym nie było dane powrócić z misji do kraju, zginęli w trakcie wykonywania zadań bojowych. W tym dniu spotkaliśmy się z rodzinami poległych w miejscu pochówku ich najbliższych. Wspólnie z żołnierzami 14 das odwiedziliśmy Cmentarze w m. Cieszanów, gdzie spoczął por. Piotr Mazurek, który zginął śmiercią bohaterską w Iraku. Byliśmy w m. Jelna, gdzie pochowany został sierż. Łukasz Krawiec, którego śmierć dosięgła w Afganistanie. Złożone zostały wiązanki kwiatów, zapalono symboliczne znicze.