Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ

   
 
28 maja na terenie kompleksu koszarowego JW 3957 przy obelisku poświęconemu udziałowi Żołnierzy Garnizonu Jarosław w Misjach i Operacjach Międzynarodowych, zorganizowano tegoroczne Dni Weterana, które z przyczyn obostrzeń sanitarnych miały skromny charakter, aczkolwiek bardzo uroczysty. W uroczystościach udział wzięli d-ca garnizonu  ppłk Piotr Cichoń, d-ca batalionu OT ppłk. Marcin Piętnik, komendant WKU ppłk Robert Bojarski, kierownik WOG kpt.rez Krzysztof Zasowski oraz delegacja członków koła nr .
Zebranych przywitał prezes koła Zbigniew Broś, w swoim wystąpieniu podziękował d-ctwu garnizonu za wsparcie i pomoc w zorganizowaniu dzisiejszego święta. Mówił o udziale żołnierzy WP w szeregu misji na przestrzeni lat 1953-2021, działalności naszego Stowarzyszenia na rzecz wspierania, pomocy weteranom, Zachowanie pamięci poległych, odwiedzanie miejsc pochówku, zapalenie symbolicznych zniczy.
Następnie delegacja Koła złożyła przy obelisku wiązankę kwiatów. Wręczono pamiątkowe medale i podziękowano za pracę na rzecz Stowarzyszenia. Wręczenia przyznanych wyróżnień dokonali d-cy poszczególnych dywizjonów.
Na zakończenie dzisiejszych uroczystości, wywiadu dla Polskiego Radia Rzeszów udzielił prezes Koła nr 3 Zbigniew Broś.
Uchwała nr 15/PZG/2021
Prezydium  Zarządu  Głównego  SKMP  ONZ  podjęła  w  dniu  30  kwietnia  
w  sprawie  nadania  medalu  pamiątkowego  „Za  Zasługi  w  Popularyzacji  Udziału
Żołnierzy WP w Misjach Poza Granicami Państwa oraz Aktywny Udział W Działalności
Stowarzyszenia”
Na  podstawie  7  Statutu  SKMP  ONZ  Prezydium  Zarządu  Głównego  na  wniosek
Prezesa  koła  nr  3    postanawia  uhonorować  brązowym  medalem
„Za zasługi SKMP ONZ”
ppłk rez. Władysław GRUBA
mjr Andrzej WOŹNIAK
mjr Mateusz TOMASZEWSKI
kpt. rez. Krzysztof ZASOWSKI
por. Leszek MARCIAK
chor. Mirosław DANILCZUK
Uchwała nr1 /OP/2021
Kapituły Odznaki Pamiątkowej z dnia 9 kwietnia nadaje medal pamiątkowy „Gwiazda
Weterana Działań poza Granicami Państwa” weteranom za ich wkład w umacnianiu
pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego
sierż. Ryszard BARCZYŃSKI
st. szer. Adam Piotr ZAWADZKI
st. chor. sztab. Rez. Maciej MATERLAK
Kapituła medalu  „Zasłużonemu w służbie Pokoju”
plut. Łukaszowi GIER
 Związek kombatantów RP i b. Więźniów politycznych nadaje krzyż pamiątkowy
„Zwycięstwa”
por. Tomasz KISZKA
st. szer. Justyna KUDYBA
st. szer. Krzysztof KOZŁECKI
Krzyż Czynu Frontowego
kpt. Marek PANKIEWICZ
Za zasługi dla ZKRP i BWP
chor. Robert PIĘCIOREK
Starosta  Powiatu  Jarosławskiego  Pan  Stanisław  Kłopot  „Za  działalność  na  rzecz
stowarzyszenia” nadaje okolicznościową statuetkę
ppłk. Adam SZEWERNIAK
sierż. rez. Stanisław DROZD
st. szer. Piotr CHODZIŃSKI