158 rocznica powstania styczniowego

 

Powstanie przeciw Rosji rozpoczęte 21.01.1863r. zakończone późną jesienią 1864r. spowodowane uciskiem, zaostrzającą się walką o ziemię. Poprzedzone było manifestacjami patriotycznymi. Przez okres trwania powstania stoczono około 1200 potyczek. Ostatnim dyktatorem został Romuald Traugutt, aresztowany zginął 5.VIII.1864r. na szubienicy. Jesienią 1864 roku powstanie zostało stłumione. Powstanie Styczniowe było pierwszym w historii polskim ruchem partyzanckim. W tym dniu szereg delegacji oddało hołd i złożyło wiązanki kwiatów pod tablicą: W Hołdzie Uczestnikom Powstania Styczniowego Pochodzących Z Ziemi Jarosławskiej Oraz Bohaterom Walk Narodowo-Wyzwoleńczych Płk. Leonowi Czechowskiemu - Rodacy.