Zmiany w zarządzie koła nr 3

Szanowni Koledzy, członkowie Koła Nr 3
  Informujemy o zmianach personalnych w Zarządzie Koła i Komisji Rewizyjnej.
Zmiany podyktowane zostały przeniesieniem osób funkcyjnych na inne stanowiska służbowe poza nasz garnizon.
   Zarząd Koła Nr 3 dziękuje kolegom za ich pracę społeczną na rzecz naszego koła.
Następcom Życzymy jeszcze lepszej pracy. 
                                                                                                       W imieniu członków naszego Koła

                                                                                                        Prezes Koła Nr 3 SKMP ONZ
                                                                                                          Zbigniew Broś