Nadanie imienia dla 34 batalionu

 
W jarosławskim garnizonie dzień 1 marca, to dzień wielkiego wydarzenia , który na długo zapadnie w pamięci i sercach mieszkańców naszego miasta w szczególności żołnierzy 34 batalionu lekkiej piechoty 3  Podkarpackiej Brygady OT, któremu od dzisiaj patronować będzie mjr Władysław Koba ps."Rak".
Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Bazylice OO Dominikanów. Po mszy jej uczestnicy przeszli pod pomnik mjr Władysława Koby.
D-ca batalionu ppłk. Paweł Brzęk złożył meldunek d-cy 3PBOT płk. Dariuszowi Słocie (członek koła Nr. 3).
Podniesiono Flagę Państwową i odśpiewano Hymn RP. Odczytano decyzję ministra ON w  sprawie nadania imienia patrona.  Apel pamięci odczytał por. Grzegorz Pudlik (członek koła) zwieńczony Salwą honorową. Złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Odegrano i odśpiewano Pieśń Reprezentacyjną WP. Całość uroczystości zakończyła defilada wojskowa.
Punktualnie o godzinie 12:30 wystartowali uczestnicy biegu "Tropem Wilczym" - Pamięci żołnierzy wyklętych. Jego uczestnicy na mecie biegu otrzymywali okolicznościowe medale .
W dzisiejszych uroczystościach uczestniczyli praktycznie wszyscy członkowie koła, mieszkających w Jarosławiu, a przybyli z własnej inicjatywy, a to o czymś świadczy.