157 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

  
 
Powstanie narodowe przeciw Rosji rozpoczęte 22 stycznia 1863 r, spowodowane uciskiem narodowym, walką chłopów o ziemię. Poprzedzone manifestacją patriotyczną. Ogłoszenie '' branki '' przyspieszyło wybuch powstania. W ciągu półtora roku stoczono ponad 1200 potyczek; W X. 1863 r. dyktatorem powstania został Romuald Traugutt, aresztowany zginął na szubienicy. Jesienią 1864 roku powstanie zostało stłumione. Powstanie Styczniowe było pierwszym w historii Polski ruchem partyzanckim, który miał oparcie w części chłopstwa, drobnej szlachty a w miastach - w masach plebejsko - robotniczych. Dla uczczenia wybuchu Powstania w tym dniu na Starym Cmentarzu w Jarosławiu zorganizowano uroczystości uczczenia pamięci powstańców. Uroczystości rozpoczęło podniesienie flagi państwowej, odczytano Apel Pamięci, oddano salwę honorową, delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablica upamiętniających uczestników powstania styczniowego pochodzących z Ziemi Jarosławskiej.