31 ROCZNICA PRZYZNANIA SIŁOM POKOJOWYM NARODÓW ZJEDNOCZONYCH POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA

    
 
Koło jarosławskie, tradycyjnie już od szeregu lat, obchodziło uroczyście dzień przyznania Pokojowej Nagrody Nobla żołnierzom ONZ. Dla wielu żołnierzy naszego Koła to osobiste święto, bowiem byli uczestnikami misji w chwili otrzymania Pokojowej Nagrody nobla w Oslo.
Nasz udział w szeregu misji i wykonywanych zadań mandatowych został dostrzeżony przez społeczeństwo światowe i 10 grudnia 1988 roku Nagroda Noblowska trafiła w nasze ręce. Byliśmy dumni, że było nam dane uczestniczyć w tak doniosłym wydarzeniu.
Dla uczczenia tego wydarzenia, weterani i zaproszeni goście zebrali się przed Ratuszem miasta, na ścianie którego umieszczona jest tablica upamiętniająca udział żołnierzy Garnizonu w misjach od 1953 roku.
Zaciągnięto posterunek honorowy. Prezes Koła przywitał przybyłych na naszą uroczystość. Poszczególne delegacje złożyły pod pamiątkową tablicą wiązanki kwiatów. W drugiej części uroczystości w Sali Lustrzanej CKiP Prezes Koła przywitał raz jeszcze przybyłych, a byli wśród nich m.in. Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera RM Poseł na Sejm RP Pani Anna Schmidt-Rodziewicz, burmistrzowie miasta, wójtowie gmin, prezesi organizacji i stowarzyszeń, dowódca Garnizonu Jarosław ppłk. Janusz Niedźwiedź, dowódcy jednostek wojskowych, Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej, członkowie "honorowi" i wspierający SKMP ONZ oraz Przedstawiciel Zarządu Głównego SKMP ONZ Pan Krzysztof Adamczyk.
Uroczystości rozpoczęto uczczeniem minutą ciszy pamięć poległych na misjach, ks. kap. ppłk. Andrzej Surowiec odmówił modlitwę za poległych.
Z kolei Zbigniew Broś przedstawił zebranym nasz udział oraz wykonywane zadania mandatowe pod błękitną flagą ONZ. Zwrócił się też z prośbą do przedstawicieli rządu, m.in. o przyznanie "Gwiazdy" wszystkim uczestnikom w misjach na całym świecie, czy pomoc w składanych wnioskach awansowych lub przyznawanych odznaczeń. Podziękował również wszystkim za wspieranie naszego Koła.
Wręczono szereg wyróżnień m.in. dla: członka "wspierającego" minister Annę Schmidt-Rodziewicz, starostę powiatowego, wójta gminy Chłopice, d-cę garnizonu i wielu innych, którzy zaangażowani są w naszą działalność.
Jako, że zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, ks. kapelan odmówił modlitwę, pobłogosławił opłatki i życzył bożych i błogosławionych świąt, zebrani połamali się opłatkiem, złożono sobie życzenia, pamiętając o tych, którzy pełnią służbę na misjach.
W miłej przedświątecznej atmosferze upłynął czas gościom oraz członkom Koła.