Święto WRiA

   
Tradycyjnie w dniu patronki św. Barbary, artylerzyści naszego garnizonu obchodzili swoje święto. Z tej okazji zorganizowano na terenie koszar wojskowych szereg atrakcji, w tym pokaz sprzętu wojskowego i straży pożarnej dla mieszkańców miasta, młodzieży szkolnej oraz najmłodszych, na zmarzniętych czekała wspaniała żołnierska grochówka z kuchni polowej.
Uroczystości miały przebieg zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Przybyło wielu znamienitych gości. Były wyróżnienia dla najlepszych artylerzystów, a także pamiątkowe ryngrafy dla sympatyków i osób wspierających.
14 dywizjon artylerii samobieżnej jest jednostką o stałej strukturze organizacyjnej, który określa etat wojenno-pokojowy. Dywizjon oprócz utrzymania stałej gotowości mobilizacyjnej i bojowej, zapewnia na wypadek kryzysu i wojny osiągnięcie gotowości do wydzielenia sił i środków.
Nie sposób pominąć ścisłą współpracę w wielu obszarach z naszym Stowarzyszeniem.
W święcie jarosławskich artylerzystów nie mogło zabraknąć szerokiej rzeszy naszych członków, którzy obecni byli zarówno na trybunie honorowej jak i w szyku pododdziałów na placu koszarowym.