Pomniki Śmierci Na Polu Chwały

  Cmentarz jest obszarem o charakterze kulturowym, gdzie zjawisko śmierci zyskuje rangę bliską sakralizacji.
W tę klasyfikację wpisują się także mogiły i cmentarze wojenne i wojskowe, oraz te dnia dzisiejszego.
Żołnierze dnia dzisiejszego i weterani w sposób bardzo podniosły obchodzą " Żołnierską Pamięć", pod tym pojęciem nie kryje się pamięć poległych na misjach pokojowych, czy też bojowych, ale cześć i chwała żołnierzom poległym w I i II wojnie światowej i tych, których Pan powołał do dalszej służby .
W imię: "Walczyliście pierś w pierś, Zmartwychwstaniecie ramię w ramię." Złożono wiązanki kwiatów i zapalono symboliczne znicze na grobach żołnierzy, oraz na mogiłach pokojowych w Iraku i Afganistanie naszych kolegów. Tylko tyle możemy my weterani dokonać w ten dzień refleksji i zadumy.