Agresja Rosji na Polskę 1939

17 IX 1939 r. rozpoczął się nowy akt polskiej tragedii. O godzinie 4.20 pierwsze jednostki radzieckie przekroczyły granicę, podejmując walkę z oddziałami KOP. Armia Czerwona nacierała na całej długości granicy polsko-radzieckie. Rosjanie pogwałcili tym samym cztery wiążące go umowy międzynarodowe. Gwałtu radzieckiego na Polskę nie da się usprawiedliwić żadnymi względami.

Tysiące żołnierzy i oficerów rozbrojono i wywożono w głąb Rosji, lub wystrzelano na miejscu.

Kampania wrześniowa zakończyła się klęską armii polskiej i ustanowieniem na terenie Rzeczpospolitej okupacji niemieckiej i radzieckiej. Dla uczczenia pamięci 80 rocznicy tych wydarzeń zarząd Związku Sybiraków w Jarosławiu oddał cześć i pamięć tym którym nie było dane wrócić z nieludzkiej ziemi uroczystą Mszą Św. Następnie przemaszerowano pod Pomnik Bohaterów II Wojny Światowej, odegrano Hymn RP, odczytano apel pamięci, kampania honorowa oddała salwę, zebrani złożyli pod Pomnikiem wiązanki kwiatów.

W tej jakże dramatycznej dla setki naszych rodaków z kresów wschodnich nie zabrakło przedstawicieli Koła Nr 3 na czele z wiceprezesem Janem Łupiną.