ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

 

Pamięć nasza o poległych polskich żołnierzach w wojnie z Rosją powinna trwać wiecznie, a przelana krew, to straszna danina, która nie była na darmo. Należy utrwalać gasnącą chwałę oraz pamięć dziesiątek tysięcy żołnierzy poległych w wojnie bolszewickiej.

Uczynić to co uczynili towarzyszenie broni armii austro-węgierskiej i niemieckiej oraz ich wrogowie - żołnierze rosyjscy spoczęli obok siebie, zgodnie ze słowami wzniosłej cmentarnej inskrypcji:

ŚMIERĆ ŻOŁNIERSKA ŚWIĘTĄ JEST

I WSZELKI NAKAZ NIENAWIŚCI MAŻE

CZY WROGIEM BY, CZY BRATEM,

NIECH NIKT NIE PAMIĘTA

JEDNAKĄ CZEŚĆ I MIŁOŚĆ

WINNIŚMY W DARZE.

 W tym dniu nie zabrakło członków naszego Koła, którzy wzięli udział w uroczystościach.